بدیهی است که ورود به سایت، مستلزم کلیک نمودن بر روی گزینه " ثبت نام کاربر جدید " می باشد.